Vianočný turnaj 2014

Propozície

Zoznam hracov na pingpong je vypnutý kvoli zkreslovaniu počtu prihlasenych hracov

Kategória: 1-3 liga, 4.liga - neregistrovaní, pingpongový turnaj
Dátum: 21.12.2014 nedeľa
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: ------
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 20.12.2014, 18:00
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur - stolný tenis
2 Eur - ping pong
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. Každý hráč má právo štartu v 1 kategórii + ping pong
Prezentácia: 1-3.liga 7:30 - 8:30 4.liga - neregistrovaní 10:30 - 11:30 Pingpongový turnaj 12:30 - 13:30 v deň turnaja Právo štartu v pinpongovom turnaji majú všetci hráči oboch kategórii
Loptičky: Butterflly ***
Ceny:  
Časový rozpis: 1-3 liga 9:00 začiatok
4- neregistrovaní 12:00 začiatok
Pingpongový turnaj 14:00 začiatok 1.kolo skupiny, 2.kolo vylučovacie, hrá sa aj o cenu útechy
Pingpongový turnaj sa hrá vylučovacím spôsobom
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených účastníkov Max počet účastníkov 70+ 5 nahradníkov
1- 3 liga
4-neregistrovaní
Pingpong( s modrými raketami) Maximálne 80 hráčov