História oddielu

Miroslav Bosý
* 1950 , stolný tenista, tréner, funkcionár. Reprezentant ČSSR a člen reprezentačného výberu Slovenska v r. 1966 - 1979. Člen STO Dynamo Spoj Bratislava 1957 - 1961, Lokomotíva Rača 1962 - 1972, Lokomotíva Bratislava 1972 - 1981.  SPOJE BRATISLAVA 1981 . 1996. Patril medzi najtalentovanejších vrcholových hráčov Slovenska univerzálneho štýlu hry s kvalitnou obranou i útokom a hrnou stabilitou. Trojnásobný majster dorastu Bratislavského kraja 1964. Niekoľkonásobný majster Slovenska vo dvojhre mužov 1976 - 1978 vo štvorhre  1973 (so Zajacom) 1976 ( s Múčkom) 1982 (s Mádelom)v zmiešanej štvorhre 1979 ( s Navarovou  G.) a ďalších šesť medailových umiestnení na 2, 3 mieste. Víťaz celoslovenského turnaja o putovný pohár Záhoria 1965. Člen reprezentačného družstva juniorov , ktoré získalo na MEJ 1967 bronzovú medailu Umiestnenie v Slov.rebríčku za obdobie 1975 - 1976 ý.miesto, 1976ú1977 2.miesto, 1977 - 1980 4.miesto. Člen 1.celoštátnej ligyLokom.Rača, 1964 - 1972 II. ligy Lokom.Rača.1981 - 1989 SPOJE BRATISLAVA SNL Dlhoročný tréner STO a TSM SPOJE BRATISLAVA. Člen výkonného výboru SSTZ 1992- 1993.


Božena Kirchhoffová
* 1922 - 1996 stolná tenistka, funkcionárka a trénerka mládeže.členka STO Pov.stav.techniky Bratislava 1949 - 1951, Dynamo Spoj, SPOJE BRATISLAVA 1951 - 1996. Popredná slovenská hráčka prvej polovice päťdesiatych rokov. Majserka bratislavského kraja 1951. Víťazka celosl. výberového turnaja . Členka družstva Dynamo Spoj Bratislava, ktoré zvíťazilo  v celošt. finále DŠO DYNAMO 1954.
Umiestnenie v rebríčkoch Ba kraj
1952 : 1.miesto slov.rebríček , 
1953 : 5.miesto celošt.rebríček
1953 - 1954 : 11. - 15. miesto ,
1954 - 1955 : 19.miesto
Finalistka Majstr.Slovenska v zmiešanej štvorhre (s Mistríkom)
Členka družstva žien Dynamo Spoj Bratislava 1.celoštátnej ligy
1951 - 1955 . 1.miesto
1956 - 1957 - 2.miesto
Trénerka mládeže 1969 - 1978 v STO SPOJE BRATISLAVA
- 1979 - 1984 TSM Lokomotíva Bratislava
- 1984 - 1996 trénerka SPOJE BRATISLAVA
Aktívna rozhodkyňa s licenciou A (1.trieda)v r.1972 - 1991.
Členka Mestského zväzu stol.tenisu Bratislava 


Vladimír Kondel
* 1949 stolný tenista, tréner, funkcionár a rozhodca.Stolný tenis začal aktívne hrávať v r. 1959 v Slovane Bratislava.V mládežníckych kategóriách bol členom reprezentačných výberov Slovwnska, neskôr bol členom viacerých stolnotenisových oddielov :
Štart Bratislava , lokomotíva Bratislava, Tatran Devín , TJ Trnávka Bratislava.a od roku 1989 člen Spoje Bratislava, kde hrával 1.ligu a pôsobil ako tréner mládeže a dospelých.Od roku 1995 - 2014 vykonával v oddieli TJ Spoje Bratoslava funkciu predsedu oddielu.Počas dlhoročnej hráčskej a trénerskej činnosti sa venoval výchove a odborno - trénerskej práci s talentovanou mládežou . Vychoval niekoľko hráčov ako nap. Matúš Martinka, Zoltán Lelkeš a ďalší.Je trénerom licencie B , trénerský kurz absolvoval v r. 1972 na Telovýchovnej škole v Bratislave. Bol aj dlhoročným extraligovým trénerom žien a mužov SPOJE BRATISLAVA. Vrokoch 1999 - 2000 bol členom VV BZST. Rozhodca je od roku 1974 a medzinárodným od r. 2004. Patrí medzi najskúsenejších a najaktívnejších rozhodcov na Slovensku.Pravidelne sa zúčastňuje všetkých medzinárodných podujatí organizovaných SSTZ a medzinérodných majstrovstiev v rámci Európy.Rozhodoval na viacerýchturnajoch Pro Tour dospelých a mládeže, ME veteránov a ďalších.

Poštári


informácie Encyklopédia stolného tenisu na Slovensku(Ernest Demetrovič) upravil Čajkovič Andrej

Stolnotenisový oddiel bol založený ešte v roku 1940(!) pod názvom Športový Klub Poštári. Po roku 1948 bol premenovaný na Sokol Poštári, od roku 1952 na Dynamo Spoj a až od roku 1963 Spoje Bratislava. Činnosť oddielu bola zameraná na špičkový stolný tenis


ŠK Poštári a následne Dynamo Spoj Bratislava patril medzi najlepšie oddiely v Čsl. A na Slovensku. Jeho hráči a hráčky boli členmi reprezentačných družstiev a získalo veľký počet titulov majstrov ČSR a Slovenska. Družstvo mužov bolo v rokoch 1946-1959 najlepším slovenským družstvom v celoštátnej lige (v. r. 1950-1955 zmiešané družstvo). Titul majstra ČSR družstiev mužov získalo v sezóne 1949/1950 víťazstvom v I. celoštátnej lige. V 1956/1957 získalo 3.miesto. Klub bol mnohonásobným Majster Slovenska mužov a žien (odkaz na výsledková časť).
V radoch hráčov ŠK Poštári a Dynamo Spoj Bratislava boli vynikajúci reprezentanti ČSR, ČSSR a Slovenska, ktorý získali medaily z MS, ME, MEJ, M-Čsl. A Slovenska najmä: F. Tokár, M. Marinko, Mikeš, Harvanová-Butzová, Ekeová, Bosá, Hauliš, Mistríková, Hrčka, Soták, Kirchhoffová, Tatranský, Škarda, Krchňák, Glasa, Dugovič, Bachratá, Zmeková, Bosý, Adam, Zajac a ďalší. Pani Kirchhoffová bola príkladom trénerského ducha, ktorý by možno vedel dať správny smer dnešnej dobe tak ovplyvnenej a zároveň obmedzenej ...peniazmi. NAJVÄČŠIE ÚSPECHY ODDIELU:

 

  • celoštátna liga mužov v roku 1972-73, 1973-74: 3.miesto (Československo)
  • celoštátna liga mužov v roku 1974-75: 6.miesto
  • I. celoštátna liga mužov v roku 1975-76: 9.miesto
  • I. celoštátna liga mužov v roku 1976-77: 11.miesto
  • Slovenská národná liga 1971-72: 1.miesto
  • Slovenská národná liga 1977-78: 1.miesto
  • Ženy v Slovenskej národnej lige 1987-88: 1.miesto
  • Ženy v I. Slovenskej lige 1993-1994: 1.miesto
  • Ženy v Superlige 1994-95: 12.miesto.

 

V roku 2009 pred plánovaným veľkonočným turnajom bol klub nútený opustiť stolnotenisovú halu na Hviezdnej ul. 1, z netransparentných dôvodov.
voľne spracoval Peter Nemček 2010-03-06 16:18:19