Veľkonočný turnaj - Memoriál Dušana Niča

Propozície

Kategórie: 1.liga - 3.liga , 4.liga - neregistrovaní ( podľa počtu hráčov , hráči 4.ligy a nereg. majú právo štartu v 1-3.lige.)
Dátum: 4.4.2015
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: ------
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 3.4.2015 do 18:00
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur / kategória

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ.
Prezentácia: 4.liga - neregistrovaní 7:30 - 8:30 , 1.liga - 3.liga 10:30 - 11:30
Loptičky: Butterflly ***
Ceny:  
Časový rozpis: 4.liga - neregistrovaní 8:50 Losovanie, 9:00 začiatok turnaja , 1.liga - 3.liga - 11:50 losovanie , cca 12:00 začiatok 
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených.
Turnaj nie je poistený , hráči štartujú na vlastné riziko.
1-3 liga
4- neregistrovaní