SPM starší žiaci

Propozície

 Kategórie Starší žiaci ( ročník  1.1.2005 s mladší
Dátum: 23.2.2020
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: Národné stolnotenisové centrum , Černockého 6, , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Anton Hamran ml
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: Jakub Cibula
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: Prosím cez prihlasovací formulár stospoje@stospoje.sk 
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 22.2.2020  , 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky:  http://www.stospoje.sk/turnaje/spm-starsi-ziaci/V%C3%BDsledky2020spm
Vklad: 10 Eur /osoba 

Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozíciíPrezentácia: v mieste konania 23.2.2020 7:30 do 8:30
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnený na 1-3 mieste obdržia poháre a diplomy
Časový rozpis: 8:30 9:00 žrebovanie
9:00 začiatok 1.stupeň

Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Podmienky štartu
Rozhodcovia


Súťaž

Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom.  Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.


Kvalifikovaní,delegovaní

DvojhraVšeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihláška okrem ostaných náležitostí v zmysle predpisu pre SPM musí obsahovať aj registračné čísla hráčov.

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

 

Riaditeľ turnaja:                   , v.r.                        Hlavný rozhodca        v.r.

Starší žiaci
Rozhodca