SP U21

Propozície

 

PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE

ROČNÍK 2016/2017

 

1.

Kategória

Do 21

2.

Dátum konania

11.9.2016

3.

Usporiadateľ

STO Spoje Ivanka

4.

Adresa hracej miestnosti

Černockého 6

5.

Riaditeľ turnaja

Hamran Anton ml.

6.

Hlavný rozhodca

Čajkovič Andrej

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Bartovič Adam

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Andrej Čajkovič , 0944 200 612

9.

e-mail pre doručenie prihlášky

stospoje@stospoje.sk , alebo TU

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

9.9.2016

11.

Žrebovanie (čas a miestnosť)

Černockého 6, zasadačka , 19:00

12.

WWW stránka turnaja na ktorej budú zverejnené výsledky

www.stospoje.sk

 

13.

Vklad

7 EUR za hráča

14.

Stravovanie

Formou bufetu

15.

Ubytovanie

http://www.raca.sk/navstevnik/novypage/

16.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

17.

Súťaže

Dvojhra, štvorhra

18.

Podmienky štartu

Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne:

Všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.1996 do 31.12.1998 a tiež prvých 24 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka juniorov a prvých 8

19.

Rozhodcovia

Kvalifikovaní, delegovaní  ........................

20.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

21.

Loptičky *** (značka, farba)

*** Butterfly G40

22.

Ceny

Poháre, medaile, diplomy

23.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihláška okrem ostaných náležitostí v zmysle predpisu pre SPM musí od sezóny 2016/2017 obsahovať aj registračné čísla hráčov.

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

 

Riaditeľ turnaja:                   , v.r.                        Hlavný rozhodca        v.r.

Muži do 21r
Ženy do 21r
Rozhodca