Slovenský pohár mládeže - Dorast

Informácie

Partneri

Tuli vaky na sedenieV priestoroch haly bude prezentácia našich vakov , v prípade záujmu je možnosť zakúpenia.

predpokladaný začiatok zápasov v skupinách nasadených:

Chlapci: cca 14:00
Dievčatá : 11:30


V piatok 18.12.2015 od 17:00 do 19:00 bude otvorená 1/3 haly pre účastníkov SPM

PRIHLÁSTE SA NA TURNAJ TU
Kategória: Dorast
Dátum konania: 19.12.2015 (sobota)
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: Národné stolnotenisové centrum Černockého 6 (Hala SSTZ)
Riaditeľ turnaja: Anton Hamran ml.
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: Adam Bartovič
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj:  stospoje@stospoje.sk
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 17.12..2015, 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 7 Eur za hráča

Žrebovanie: 18.12.2015 o 19:00 hala SSTZ
Stravovanie: formou bufetu
Ubytovanie:  http://www.raca.sk/navstevnik/novypage
Predpis:  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže: dvojhra
Podmienky štartu: Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Toto ustanovenie sa týka aj najmladších žiakov a žiačok. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia Kvalifikovaní, delegovaní ........................
Prezentácia
Loptičky
Ceny
Sťažnosti

Všeobecné ustanovenia:
v deň konania od 7:30 do 8:30


V zmysle súťažného poriadku

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihláška okrem ostaných náležitostí v zmysle predpisu pre SPM musí obsahovať aj registračné čísla hráčov. Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja prezentovaní do 8.30 hod., budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.Dorastenci
Dorastenky
Rozhodca