Slovenský pohár mládeže do 21 rokov

Propozície

PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE

ROČNÍK 2015/2016

 

 

 

 

 

1.

Kategória

do 21 rokov

2.

Dátum konania

31.1.2016

3.

Usporiadateľ

STO Spoje Bratislava

4.

Adresa hracej miestnosti

Černockého 6,Bratislava (hala SSTZ)

5.

Riaditeľ turnaja

Hamran Anton ml.

6.

Hlavný rozhodca

Čajkovič Andrej

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Bartovič Adam

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Andrej Čajkovič, 0944 200 612

9.

e-mail pre doručenie prihlášky

stospoje@stospoje.sk alebo TU

 

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

29.1.2016 20:00 hod

11.

WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky

www.stospoje.sk 

12.

Vklad

7 EUR za hráča

13.

Stravovanie

Formou bufetu

14.

Ubytovanie

http://www.raca.sk/navstevnik/novypage/

15.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM do 21 rokov a týchto propozícií

16.

Súťaže

Dvojhra, štvorhra

17.

Podmienky štartu

Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne:

Všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.1995 do 31.12.1997 a tiež prvých 24 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka juniorov a prvých 8 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka kadetov.

18.

Rozhodcovia

Kvalifikovaní, delegovaní

19.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

20.

Žrebovanie (čas a miesto)

30.1.2016 Zasadačka SSTZ 19:00

21.

Loptičky *** (značka, farba)

 Butterfly G40 +

22.

Ceny

Poháre pre prvých troch hráčov a hráčky v súťažiach dvojhier.

23.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

             

 

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 8. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Prihláška okrem ostaných náležitostí v zmysle predpisu pre SPM musí od sezóny 2015/2016 obsahovať aj registračné čísla hráčov.

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

Riaditeľ turnaja: Anton Hamran ml.                                               Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič

Muži do 21r
Ženy do 21r
Rozhodca
Štvorhra muži do 21r.
Štvorhra ženy do 21r.