Memoriál Dušana Niča 2018

Informácie

Turnaj je zaradený do turnajov BA/TT

Pozor zmena Hlavná súťaž je ráno od 7:30 do 8:30 Prezentácia

4.liga - neregistrovaní 11:30 - 12:30 

Kategória: Open , 4.liga - neregistrovaní,
Dátum: 31.3.2018  sobota
Usporiateľ: STO Spoje Ivanka
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: ------
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 30.3.2018 , 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur /osoba 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. 
Hráči ktorí odohrajú viac ako 30% zápasov v 3,2,1.lige a majú úspešnosť viac ako 30, 20,10 % nebudú pripustení hrať kategóriu 4.liga až neregistrovaní.
Prezentácia: OPEN. 7:30 - 8:30 , 4.liga - nereg 11:30 - 12:30  
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnený na 1-3 mieste obdržia poháre
Časový rozpis: 4.liga - nereg.  12:30 začiatok
1.liga - 3.liga  9:00  začiatok 
Hrá sa aj o cenu útechy
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených.
Turnaj nie je poistený , každý hráč štartuje na vlastné riziko.
Kategóriu Open :
 Registrovaní hráči s platným registračným preukazom, muži aj ženy, bez obmedzenia regionálnej príslušnosti. Štart neregistrovaných hráčov je zakázaný.

Open
4 - neregistrovaní