Memoriál Boženy Kirkchhoffovej 2019

Informácie

Hlavná cena v kategórii Open

 Kategórie Open, 3 liga - neregistrovaní
Dátum: 22.12.2019
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Basár Peter
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: Hamran Anton
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 21.12.2019 do 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky:  www.turnaje.sstz.sk
Vklad: 5 Eur /osoba 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. 

Prezentácia: 3.liga - neregistrovaní 7:30 - 8:30 , Open 11:30 - 12:30 
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnení na 1-3 mieste obdržia poháre
Časový rozpis: Začiatok 3.liga - neregistrovaní 9:00 , Open 13:00
Hrá sa aj o cenu útechy
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených.
Turnaj nie je poistený , každý hráč štartuje na vlastné riziko.

Open
3.liga - neregistrovaní