2018 Memoriál Boženy Kirkhoffovej

Informácie

  1-3 liga, 4.liga až nereg , mladší žiaci 2005 a mladší
Dátum: 22.12..2018  sobota
Usporiateľ: STO Spoje Ivanka
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: Basár Peter
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 21.12..2018 , 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur /osoba 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. 
Hráči ktorí odohrajú viac ako 30% zápasov v 3,2,1.lige a majú úspešnosť viac ako 30, 20,10 % nebudú pripustení hrať kategóriu 4.liga až neregistrovaní.
Prezentácia: 4.liga až nereg 7:30 - 8:30 , 1.- 3.liga 11:00 : 11:30
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnený na 1-3 mieste obdržia poháre
Časový rozpis: 9:00 začiiatok 4.liga až nereg, mladší žiaci
12:00 začiatok 1.liga až 3.liga
Hrá sa aj o cenu útechy
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených.
Turnaj nie je poistený , každý hráč štartuje na vlastné riziko.
Z turnaja bude priamy prenos na you tube a hrači automaticky suhlasia s týmto prenosom

1-3.liga
4.liga - neregistrovaní
mladši žiaci 2005 a mladší