2.liga -Súpiska B

P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
1. 05 138 HAMRAN ANTON 1982 170 SR   30.06.21
2. 06 434 DRINKA RENÉ 1990 172 SR   30.06.20
3. 05 748 MACHÁŇ ROMAN 1986 204 SR   30.06.20
4. 04 355 ŠEVČÍK MARTIN 1976 277 SR   30.06.21
5. 04 349 ČAJKOVIČ ANDREJ 1976 287 SR   30.06.19
6. 06 009 BASÁR PETER 1988 77 KR   30.06.17
7. 05 809 STAROVSKÝ RUDOLF 1987 190 KR   30.06.17
8. 00 728 TOLLA PETER 1952 278 KR   30.06.20
9. 12 536 VYHNALÍK JURAJ 1955 425 KR   30.06.17