Spojárska liga

Zaregistrovaní hráči

Pozvaní

V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.

Počet prihlásených: 5

Por. č. Meno a priezvisko Klub SSTZ ID
1 Andrej Čajkovič
2 Marian Polakovič
3 špánik Jozef HSV Ermler Mercedes
4 Cajo
5 Chovan Alexander
Pozvaní