SPM. Dorastenky 22.11.2014 STO Spoje BA

informácie

PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE

ROČNÍK 2014/2015

 

Vekové kategórie:

najmladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2004 a mladší

 

 

 

mladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2002 a mladší

 

 

 

staršie žiactvo

nar. 1. 1. 2000 a mladší

 

 

 

dorast

 nar. 1. 1. 1997 a mladší

 

1.

Kategória

Dorastenky

2.

Dátum konania

22.11.2014

3.

Usporiadateľ

Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava

4.

Adresa hracej miestnosti

Biskupická 21, 821 06 Bratislava

5.

Riaditeľ turnaja

Lenčová Denisa

6.

Hlavný rozhodca

Andrej Čajkovič

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

 Adam Bartovič

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Juraj Sýkora

9.

Prihlásiť sa môžete:

http://www.stospoje.sk/turnaje/spm-dorastenky-22-11-2014-sto-spoje-ba/registracia

 alebo  stospoje@stospoje.sk

 

 

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

20.11.2014, 18:00

11.

WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky

http://www.stospoje.sk/turnaje/spm-dorastenky-22-11-2014-sto-spoje-ba/vysledky


12.

Vklad

7 EUR za hráčku

13.

Stravovanie

Formou bufetu

14.

Ubytovanie

http://www.ubytovaniehviezda.sk/?page_id=8

 

 

15.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

16.

Súťaže

Dvojhra

17.

Podmienky štartu

Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Toto ustanovenie sa týka aj najmladších žiakov a žiačok. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.

18.

Rozhodcovia

Kvalifikovaní, delegovaní  ........................

19.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

20.

Loptičky *** (značka, farba)

Butterflly

21.

Ceny

 Poháre, medaile, diplomy.

22.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

             

 

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 8. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný.

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

Riaditeľ turnaja: .................................., v.r.                        Hlavný rozhodca .................................., v.r.

Dorastenky 1.1.1997 a mladší
Rozhodca