Predsezónny turnaj 2017

Informácie

Kategória: 1-3 liga, 4.liga - neregistrovaní,
Dátum: 9.9. 2017 sobota
Usporiateľ: STO Spoje Ivanka
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: ------
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 8.9.2017, 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur /osoba 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. 
Hráči ktorí odohrajú viac ako 30% zápasov v 3,2,1.lige a majú úspešnosť viac ako 30, 20,10 % nebudú pripustení hrať kategóriu 4.liga až neregistrovaní.
Prezentácia: 4.liga - nereg. 7:30 - 8:30 , 1.liga - 3.liga 10:30 - 11:30 
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnený na 1-3 mieste obdržia poháre
Časový rozpis: 4.liga - nereg.  9:00 začiatok
1.liga - 3.liga  12:00 začiatok 
Hrá sa aj o cenu útechy
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených účastníkov Max počet účastníkov 70+ 5 nahradníkov
Turnaj nie je poistený , každý hráč štartuje na vlastné riziko.


1-3.liga
4.liga - neregistovaní