MS BA Kraja mužov a žien

informácie

                                            Vysokorýchlostný internet zabezpečuje Radiolan    Bratislavský
  stolnotenisový zväz, Černockého 6, 834 53 Bratislava

___________________________________________________________________

V Bratislave  5.1.2016

 

                                                                                                  Oddielom stolného tenisu BA kraja

 

PROPOZÍCIE

 

Majstrovstiev bratislavského kraja v stolnom tenise jednotlivcov  mužov a žien pre r. 2016

 

Termín          :    28. 02. 2016 - nedeľa

Miesto           :    ZŠ Biskupická 21, 821 06, Bratislava ( herňa STO Spoje)

Organizátor  :    Bratislavský stolnotenisový zväz

Riaditeľstvo súťaže   :  

 riad. turnaja          :   Ján VANIAK ( Alexander Cibula )

 hl. rozhodca         :   Andrej ČAJKOVIČ               

 zást. hl .rozhodcu :  Juraj  SÝKORA

Prihášky     :         Hráči podávajú e-mailom / dvojhra mužov, dvojhra žien, štvorhra mužov,   

                              štvorhra žien, zmiešaná štvorhra  / do 27.2.2016 na adresu  

                              stospoje@stospoje.sk , (alebo :TU klikni) vrátane štvorhier. Štvorhry bude
                               možné prihlásiť aj v deň konania turnaja do 10.00 hod.

 

Stránka MK:   Webová stránka MK bude na stránke link:              http://www.stospoje.sk/turnaje/ms-ba-kraja-muzov-a-zien/registracia   kde bude uvedený zoznam prihlásených a takisto tu budú uvedené výsledky MK

Prezentácia :        7:30 do 8:30

Žrebovanie :         8:30 do 9:00  

Predpis       :         Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a tohoto rozpisu
hráči ktorí nie sú v SR rebríčku budú nasadzovaní krajský rebríček + 400

                                                      a - dvojhra mužov

                                                     b - dvojhra žien

                                                     c - štvorhra mužov

                                                     d - štvorhra žien

                                                     e - zmiešaná štvorhra

Začiatok súťaží : 9,00

 

Systém súťaže   :  Dvojhry  sa hrajú dvojstupňovým systémom:  I. stupeň skupinový, 2. stupeň                             

                              vylučovací. Hrá sa na 3 víťazné sety z piatich. Štvorhry vylučovacím systémom.           

Právo štartu   : Zúčastniť sa môžu  len hráči a hráčky s platným registračným preukazom z
                             klubov v pôsobnosti BA kraja a hráči hrajúci v zahraničí so súhlasom SSTZ, ak
                             ich  posledný materský klub -  oddiel pred odchodom do zahraničia bol na území
                              Bratislavského kraja. Vekové obmedzenie: len hráči od kategórie
                               mladší žiaci žiaci a viac.

  

Štartovné     :   5.- € na hráča, vrátane štvorhier.     

Loptičky      :   biele XUSHAOFA*** plastové

Námietky     :  Podávajú sa u hlavného rozhodcu v zmysle Súťažnéhoporiadku.

Titul      : Víťazi jednotlivých disciplín v prípade splnenia podmienky podľa čl. 4.2.1.2.
                          súťažného poriadku SSTZ (min. počet účastníkov v disciplíne 8 jednotlivcov, alebo
                         8 dvojíc v štvorhre, účasť hráčov min. z dvoch klubov a aspoň jeden účastník musí
                         byť vo veku 18 rokov alebo starší) získajú titul:  Majster bratislavského kraja
                         pre r. 2016.
V opačnom prípade sa daná disciplína odohrá ako nemajstrovská a
                         víťazi nezískavajú titul majster kraja. Finalisti kraja v dvojhre mužov a žien majú
                          zabezpečenú účasť na Majstrovstvách Slovenska.

 

            Alexander Cibula                                                                         Ján  Vaniak

           predseda ŠTK BSTZ                                                                       predseda BSTZ                    

Muži
Ženy
Štvorhra muži
Štvorhra ženy
Zmiešaná štvorhra