Memoriál Dušana Niča 2019

Informacie

 Kategórie Open, staršie žiactvo a mladší
Dátum: 1.6.2019  sobota
Usporiateľ: STO Spoje Ivanka
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: Basár Peter
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 31.5.2019  , 20:00
Stránka na ktorej budú výsledky:  
Vklad: 5 Eur /osoba 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. 

Prezentácia: 1.6.2019 od 8:00 - 8:45
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnený na 1-3 mieste obdržia poháre
Časový rozpis: 9:00 začiiatok 
Hrá sa aj o cenu útechy
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených.
Turnaj nie je poistený , každý hráč štartuje na vlastné riziko.

Open
Staršie žiactvo