Letný turnaj v Moste

Propozície

Hala  je otvorená od 7:15 Na turnaj sa už nie je možné prihlásiť, nakoľko je naplnený maximálny počet prihlásených hráčov.
Kategória: Open
Dátum: 30.8.2015 nedeľa
Usporiateľ: TJ Most pri Bratislave
Miesto konania: Herňa TJ Most , Bratislavská 95
Riaditeľ turnaja: Marian Polakovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: Štefan Kvašňák
Organizačný pracovník: Polakovič Marian 0903 435 687
Prihláška na turnaj: Na turnaj sa už nie je možné prihlásiť, nakoľko je naplnený maximálny počet prihlásených hráčov.
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 29.8.2015
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ.  Systém turnaja 2. stupňový , hrá sa o cenu útechy
na 6 stoloch
Prezentácia: v deň turnaja do 7:15 - 8:30
Loptičky: plastové ***
Ceny: vecné ceny 1-4 umiestnení
Časový rozpis: 7:30- 8:30 Prezentácia
8:50 :9:00 zahájenie turnaja
9:00 Začiatok 1. stupňa
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Minimálny počet prihlásených hráčov 24 maximály 50 hráčov.

Open Maximálne 50 hráčov