2.RBTM mládeže BA/TT

Propozície

Partneri


Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani starostke PhDr. Alžbete Ožvaldovej ktorá pomohla zorganizovať  turnaj .

Kategória: Mladšie žiactvo - ročník 2005 a mladší, dorast - ročník 2000 a mladší
Dátum: 5.11.2017
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja:  Anton Hamran ml.
Hlavný rozhodca: Adam Bartovič 
Zástupca hl. rozhodcu: Andrej Čajkovič
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU alebo meil:  stospoje@stospoje.sk
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 4.11.2017 19:00 hod
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 4 Eur 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ.
Prezentácia: 7:30 -  8:30
Loptičky:  
Ceny: Poháre , diplomy, medaily 
Časový rozpis: 8:30 - 8:50 losovanie, 9.00 Začiatok 1. stupňa 
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Turnaj nie je poistený , hráči štartujú na vlastné riziko a na náklady klubov


mladšie žiačky
mladší žiaci
Dorastenci
Dorastenky