Pinkni si s nami BSK

 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu " Pinkni si s nami" za ktorý si náš oddiel zakúpil stolnotenisové potreby pre našu mládež a techniku pre kvalitný chod oddielu