Pingpongprevsetkych


Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Ping pong pre všetkých vďaka ktorému sme dofinancovali meteriálne a technické zabezpečenie nášho oddielu.