Pingpong pre všetkých- Hl.mesto Bratislava

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Hlavnému mestu Bratislava za podporu našich detí a mládeže za podporu projektu Pink pong pre všetkých. Tieto prostriedky sme použili na dofinancovanie nájomného za telocvičňu .

Ďakujeme