Muzy za stolom


Touto cestou by som sa chcel poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Múzy za stolom, vďaka ktorej sme dokázali zorganizovať spoločenskú udalos Turnaj osobností.