/ Kvalda

KvaldaSrdečne Vás všetkých pozývame na malé občerstvenie,

Živé video 

K R A J S K Ý  STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ  -  BRATISLAVA  -  TRNAVA

        20. 4. 2017

   P R O P O Z Í C I E

 

kvalifikácie víťazných družstiev II. ligy mužov MK bratislavského a trnavského             
 kraja o postup do I. SL skup. západ 2017-2018.
 

 

1. Usporiadateľ:          a)  víťaz  II. ligy bratislavského kraja: STO Spoje Ivanka B

                                       b)  víťaz  II. ligy trnavského kraja:      MSTK Leopoldov

                                                                         

2. Termín:                      a)  6. mája 2017 (sobota) – o 16,00 hod.  v Pod. Biskupiciach

                                        b)  13. mája 2017 (sobota) – o 16,00 hod. v Leopoldove  

 

3. Miesto:                       a)  ZŠ Biskupická 21, Podunajské Biskupice

                                         b)  STH pri futb. štadióne, Gucmanova 13, Leopoldov

 

4. Rozhodcovia:          a)  v bratislavskom kraji: Dufek Milan – hlavný, Kondel Vladimír,

                                         Ing. Bartovič Adam – stoloví rozhodcovia

                                       b)  v trnavskom kraji: Sládkovič Stanislav – hlavný, Černý Jozef,

                                       Jančovič Štefan - stoloví rozhodcovia

 

5. Informácie:              Vít Dobiš, tel. 0907-663 809, Alexander Cibula, tel. 0904-689 585

 

6. Predpis:                   Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku stolného tenisu platného od 1.7.2015 a usporiadaní tohto rozpisu.

 

7. Systém:                   Hrá sa podľa systému I. ligy, t.j. 4-or členné družstvá (dve štvorhry a 12 dvojhier). Zostavy pre dvojhry sú voľné. Hrá sa všetkých 14 zápasov. Striedať
                                      možno jedného hráča kedykoľvek po odohratí 1. kola dvojhier. Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5-ich. Domáce družstvo má bez žrebovania     
                                      A skup., hostia skupinu X

8. Loptičky:                 plastové: a) v Pod. Biskupiciach   JOOLA FLASH ***

                                                        b) v Leopoldove   XUSHAOFA ***

 

9. Právo štartu:          platná súpiska počas MK 2016-2017 a  reg. preukazy sú pre štart nevyhnutné! V kvalifikácii môže nastúpiť hráč, ktorý nastúpil za svoj oddiel - klub v roč.    
                                      2016-2017 minimálne v 3-och stretnutiach 

 

10. Námietky:              podávajú sa v zmysle Súboru predpisov čl. 4.1.3.

 

11. Postup:                  víťazné družstvo postúpi do I. SL sk. západ družstiev mužov 2017–2018.

 

 

 

 

Stanislav S l á d k o v i č, v. r.        Dr. Pavol A l e x y, v. r.

predseda VV KSTZ Trnava             predseda VV BZST

 

 

Vít D o b i š, v. r.                               Alexander C i b u l a, v. r.

sekretár zväzu                                 sekretár zväzu a ŠTK