Ekopolys

Rozvoj športu mládeže je poslaním nášho občianskeho združenia. Vďaka
> grantu Nadácie EKOPOLIS v rámci programu Dobrý sused, ktorý finančne podporuje spoločnosť SLOVNAFT,

sme mohli pre našich členov aj nečlenov zabezpečiť nové
> hracie stoly, loptičky a rakety. V súčasnosti vzhľadom na pandémiu

> sa nemôžeme mládeži venovať, avšak sme pripravení po uvoľnení preventívnych opatrení s mládežou zase začať trénovať . Našou snahou je posilniť hráčsku základňu a

> pripraviť ich do ligových súťaží. Ešte raz by sme sa chceli poďakovať

> Nadácii EKOPOLIS za finančnú podporu vo forme grantu.