BSK 0575


Individuálna dotácia

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za pomoc pri financovaní zatemnenia našej telocvične.Ďakujeme pánovi Mgr. Jurajovi Drobovi