2.Liga -Súpiska

Slovenský  stolnotenisový zväz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Ú P I S K A   D R U Ž S T V A

                 
  Oddiel - klub :         STO SPOJE BRATISLAVA Družstvo: B  
                 
  Okres:  BRATISLAVA     Kraj:  BRATISLAVA  
                 
        Kategória     od do
  Platí pre súťaž          2.LIGA MUŽI BA kraj   01.09.2021 30.06.2022
                 
  P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
  1. 04 679 LIPTÁK ANDREJ 1979 17 KR   30.06.2026
  2. 05 509 VRBA FRANTIŠEK 1985 37 KR   30.06.2025
  3. 06 387 BARTOVIČ ADAM 1989 48 SR   30.06.2024
  4. 11 989 SZOLNOKI KRISTIÁN 2002 307 SR   30.06.2023
  5. 06 009 BASÁR PETER 1988 59 KR   30.06.2022
  6. 06 208 KÁČER MARTIN 1989 73 KR   30.06.2025
  7. 04 903 VÁROŠ JURAJ 1980 77 KR   30.06.2026
  8. 06 787 KMEŤOVÁ MONIKA 1991 79 KR   30.06.2022
  9. 04 349 ČAJKOVIČ ANDREJ 1976 101 KR   30.06.2024
  10. 04 693 HRÚZIK PAVOL 1979 102 KR   30.06.2026
  11. 12 714 SOKOL JAN ML. 2004 118 KR   30.06.2024
  12. 01 861 MIKLUŠČÁK PAVEL 1961 126 KR   30.06.2024
  13. 11 820 SIMAN JAROSLAV 1995 149 KR   30.06.2024
  14. 00 051 HOLODA JÚLIUS 1938 200 KR   30.06.2026
  15. 15 250 SVETÍK MICHAL 2006 256 KR   30.06.2023
  16. 05 719 HAMRAN MATEJ 1986 999 KR   30.06.2023
  17. 11 845 MARTINKA MATÚŠ 1981 999 KR   30.06.2023
                 
                 
  Funkcionári Priezvisko a Meno   Kvalifikácia   Adresa telefón
  Tréner: Hamran Anton A Hubeného 48, Bratislava 0905548533
  Organ.prac.:  Basár Peter   Malokrasňanská 8 , Bratislava 0910684540
         V                                                 Bratislave dňa 01.09.2021