Udalosti - Školenie rozhodcov

Informácie:

http://www.sstz.sk/Aktuality/skolenierozhodcovBA2014new.pdf