Aktuality - Členská schôdza

Členská schôdza 17.4.2015 o 17:30 hod.


Program :

 

 

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie
  3. Oboznámenie s hospodárením združenia za sezónu 2014/2015
  4. Potvrdenie dôvery vedeniu , voľby, návrhy.
  5. Návrh sezóny 2015/2016
  6. Diskusia

 

Prosím Vás ak Vám záleží na rozvoji nášho združenia Vaša účasť je nutná.