Hracie dni - Mládež

30.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Utorok