Memoriál Dušana Niča 2016

Informácie

Kategória: 1-3 liga, 4- 8.liga , Neregistrovaní ( Podľa počtu prihlásených neregistrovaných hráčov min 12 inak budú spojení s 4.liga až 8.liga)

Dátum: 26.3.2016 sobota
Usporiateľ: STO Spoje Bratislava
Miesto konania: ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja: Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu: ------
Organizačný pracovník: Andrej Čajkovič , 0944 200 612
Prihláška na turnaj: TU
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina): 25.3.2016 
Stránka na ktorej budú výsledky: TU
Vklad: 5 Eur /osoba 

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. 
Prezentácia: 4- 8.liga,  Neregistrovaní . 7:30 - 8:30 , 1.liga - 3.liga 10:30 - 11:30 
Loptičky: JOOLA ***
Ceny:  Hráči umiestnený na 1-3 mieste obdržia poháre
Časový rozpis: 4.liga - 8.liga., Neregistrovaní   9:00 začiatok
1.liga - 3.liga  12:00 začiatok 
Hrá sa aj o cenu útechy
Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku
Stravovanie: formou bufetu
Doplnok: Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených účastníkov Max počet účastníkov 70+ 5 nahradníkov
Turnaj nie je poistený , každý hráč štartuje na vlastné riziko.

1 - 3 liga
4 - 8.liga
Neregistrovaní