Hracie dni

Mládež - 28.05.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceŠtvrtok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Dospelí - 28.05.2020 od 18:00 do 21:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceŠtvrtok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 02.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceUtorok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 04.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceŠtvrtok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 09.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceUtorok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 11.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceŠtvrtok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 16.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceUtorok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 18.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceŠtvrtok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 23.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceUtorok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 25.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceŠtvrtok Potvrdiť účasť Účastníci 0

Mládež - 30.06.2020 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. BiskupiceUtorok Potvrdiť účasť Účastníci 0