Hracie dni - Dospelí

25.05.2020 od 18:00 do 21:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Pondelok

V zozname sa zobrazujú všetci, ktorí potvrdili svoju účasť.

Por. č. Priezvisko a meno
1 Lukáš