Hracie dni - Dospelí

02.04.2020 od 18:00 do 21:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok