Hracie dni - Dospelí

03.10.2019 od 18:00 do 21:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok

V zozname sa zobrazujú všetci, ktorí potvrdili svoju účasť.

Por. č. Priezvisko a meno
1 Pisarčík Peter
2 Lukáš Útis