Hracie dni - Dospelí

17.09.2019 od 18:00 do 21:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Utorok