Hracie dni - Dospelí

12.09.2019 od 18:00 do 21:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok