Hracie dni - Mládež

20.06.2019 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok