Hracie dni - Dospelí

16.05.2019 od 18:00 do 20:30

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok