Hracie dni - Dospelí

18.04.2019 od 18:00 do 20:30

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok