Hracie dni - Dospelí

18.12.2018 od 18:00 do 20:30

Telocvičňa Pod. Biskupice Utorok

V zozname sa zobrazujú všetci, ktorí potvrdili svoju účasť.

Por. č. Priezvisko a meno
1 michal svetík