Hracie dni - Dospelí

18.10.2018 od 18:00 do 20:30

Telocvičňa Pod. Biskupice Štvrtok