Hracie dni - Mládež

28.08.2018 od 16:30 do 18:00

Telocvičňa Pod. Biskupice Utorok